český ภาษาไทย Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® BIOCLEAN® INOX AL Čisticí přípravek na nerez 4 funkce
Last update: 2023/06/13 09:27

 

NEMASTNÝ LEŠTICÍ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

SPECIÁLNÍ NA NEREZOVÉ OCELI

POUŽITELNÝ NA VEŠKERÉ DRUHY NEREZU

AUSTENITICKÉ, MAGNETICKÉ, FERITICKÉ (304 l, 441, 430)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRUBÉ, GLAZOVANÉ, LESKLÉ (Z LICÍCH STROJŮ)

KARTÁČOVANÉ (SPECIFIKOVANÉ SCOTH BRITE ČI NIKOLIV), PATINOVANÉ, VIBROVANÉ

S OSVĚDČENÍM NSF H1 PRO ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

SPLŇUJE KODEX PRO FARMACEUTICKÝ A KOSMETICKÝ PRŮMYSL

ODSTRAŇUJE ŠPÍNU, TUKY, OTISKY RUKOU,

ZANECHÁVÁ OCHRANNÝ POVLAK

 

 

 

POPIS

Nerezové oceli sice jsou přirozeně odolné vůči korozi, avšak jejich povrch obsahující pasivní vrstvu, jejíž vlastností je okamžitě regenerovat pod vlivem kyslíku ze vzduchu nebo z vody, je při tomto spojení citlivý na řady čisticích činidel

Korozivní čisticí přípravky nebo přípravky se silně alkalickým pH

Deriváty chlóru, jako permanentní slané prostředí, javelský louh používaný jako dezinfekční prostředek, kyselina chlorovodíková používaná jako čistič cementového mléka.

Cídicí prášek, abrazivní tampony

Přípravky na čištění stříbra

Kyselost otisků rukou

Zdroje Thyssen, Ugine ALZ, Acerinox, AvestaPolarit, Euro.Inox

Výrobce a zpracovatelé nerezových ocelí, zejména výrobci domácích spotřebičů, doporučují „mazat“ povrchy. Jedná se vlastně o výživu povrchů a jejich ochranu před vnějšími agresivními činidly.

BIOCLEAN® INOX AL

4 funkce

Čisticí

Neutralizační

Ochranná

Lešticí

BIOCLEAN® INOX AL je zaručeně bez jakýchkoliv agresivních, korozivních látek a bez silikonu

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čisticí přípravek, leštidlo, zanechává ochranný povlak. Dveře výtahů, luxusní hotely, veřejně přístupná zařízení, obchody, kuchyně, kolektivy, chladicí zařízení, řeznictví, restaurace, vinařství. Zařízení ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

 

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím sprej krátce protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 až 20 cm od plochy, kterou chcete ošetřit. Otřete jemným hadříkem nepouštějícím vlákna. Otřete ještě jednou čistým hadříkem pro dosažení lesku.

BIOCLEAN® INOX AL udržuje a leští také těsnění u dveří a těsnění uzávěrů nádrží z elastomerů.

Nastříkejte malé množství na povrchy, stačí jeden lehký nástřik.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 kapalina

-

Barva Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+30

kotace

Zápach

Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

770

g/l

Provozní teploty

-

-10 °C +100 °C

-

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

23,2

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

20

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

více než 200

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomerů

Rozměrová stálost 168 h při 40 °C

 

FTM 791

 

méně než 0,1

 

%

Vlastnosti z hlediska životního prostředí

Bioakumulace rozdělovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

méně než 3

 

log kOW

Klasifikace nebezpečnosti pro vodu

WGK

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

klasifikace

 

BALENÍ

 

  

   

 

 

 

 

 Sprej 650 ml 

Čisticí, neutralizační, lešticí, ochranná. Schváleno podle NSF H1. 97 % aktivní látky, 3 % nehořlavý hnací plyn. Vhodný pro všechny druhy nerezové oceli, veškeré povrchové úpravy, včetně glazovaných. Odnímatelná zařízení lze sledovat, detekovat. HACCP BRC8 IFS. ČISTICÍ PŘÍPRAVEK speciální na NEREZ nové generace. 4 FUNKCE. Čisticí, neutralizační, ochranná, lešticí. Nemastný čisticí lešticí přípravek ve spreji na nerez, kontakt s potravinami. CODEX, bez zápachu, bez chuti.  čisticí sprej na nerez, tlaková nádoba čistič nerez, nerez lesk čisticí přípravek, lešticí čisticí přípravek nerez, čisticí přípravek nerez potravinářský, čisticí přípravek na nerez bez stop, čisticí přípravek nerez kartáč, profesionální čisticí přípravek nerez, výrobci čisticích přípravků na nerez, dodavatelé čisticích přípravků na nerez. Dodavatelé lešticího přípravku na nerez. Lešticí přípravek na nerez ve spreji. Lesk nerez ibiotec. Čistič nerez ibiotec. Otisky rukou nerez. Údržba nerez. Údržba nerez kartáč. Čištění nerez oceli. Jak čisti nerez. Čištění nerez bez stop. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn tlakové nádoby. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

        

Kanystr 20 L

Čisticí, neutralizační, lešticí, ochranná. Schváleno podle NSF H1. 97 % aktivní látky, 3 % nehořlavý hnací plyn. Vhodný pro všechny druhy nerezové oceli, veškeré povrchové úpravy, včetně glazovaných. Odnímatelná zařízení lze sledovat, detekovat. HACCP BRC8 IFS. ČISTICÍ PŘÍPRAVEK speciální na NEREZ nové generace. 4 FUNKCE. Čisticí, neutralizační, ochranná, lešticí. Nemastný čisticí lešticí přípravek ve spreji na nerez, kontakt s potravinami. CODEX, bez zápachu, bez chuti.  čisticí sprej na nerez, tlaková nádoba čistič nerez, nerez lesk čisticí přípravek, lešticí čisticí přípravek nerez, čisticí přípravek nerez potravinářský, čisticí přípravek na nerez bez stop, čisticí přípravek nerez kartáč, profesionální čisticí přípravek nerez, výrobci čisticích přípravků na nerez, dodavatelé čisticích přípravků na nerez. Dodavatelé lešticího přípravku na nerez. Lešticí přípravek na nerez ve spreji. Lesk nerez ibiotec. Čistič nerez ibiotec. Otisky rukou nerez. Údržba nerez. Údržba nerez kartáč. Čištění nerez oceli. Jak čisti nerez. Čištění nerez bez stop. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn tlakové nádoby. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE